2017 Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,72 azalış oldu

aimsaddergisi-reklamalani

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2017 Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,72 azalış olduğunu açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,72, kooperatif sayısında yüzde 14,94. gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,98 azalış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,28, kapanan kooperatif sayısı yüzde 26,04 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,13 oranında azaldı.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,89 artış oldu. 2017 yılı Temmuz ayında, 2016 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 67,91, kurulan kooperatif sayısında yüzde 76,19 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,81 oranında artış oldu. 2017 yılı Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 112,89, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,92, kapanan kooperatif sayısı yüzde 34,44 oranında arttı. 2017 yılının ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,06 arttı. 2017 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,06 kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,73 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 13,59 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 19,99 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,12 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,30 oranında azaldı.

2017 Temmuz ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

2017 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 5 bin 269 şirket ve kooperatifin yüzde 80,32’si limited şirket, yüzde 18,28’i anonim şirket, yüzde 1,40’ı ise kooperatiflerden oluşuyor. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,17’si İstanbul, yüzde 11,60’ı Ankara, yüzde 6,28’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2017 yılı ilk yedi ayında toplam 42 bin 43 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 34 bin 127 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 46,75’ini 7 bin 358 anonim şirket ise yüzde 53,25’ini oluşturuyor. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 1,85 oranında arttı.

2017 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin bin 588’i ticaret, bin 9’u inşaat ve 695’i imalat sektöründe kuruldu. 857 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2017 Temmuz ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 588’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 9’u inşaat, 695’i imalat sektöründe; 2017 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin, 857’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 832’si inşaat, 274’i imalat sektöründe kuruldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 376’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 236’sı inşaat, 151’i imalat sektöründe; bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 679’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 234’ü inşaat, 157’si imalat sektöründe gerçekleşti.

2017 Temmuz ayında kurulan 74 kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi

2017 Temmuz ayında kurulan 74 Kooperatifin 33’ü konut yapı kooperatifi, 13’ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 7’si işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk yedi ayında kurulan 549 kooperatifin 238’i konut yapı kooperatifi, 75’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 50’si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2017 Temmuz ayında kurulan 476 yabancı ortak sermayeli şirketin 154’ü Suriye, 70’i Türkiye, 35’i İran ortaklı olarak kuruldu.

2017 yılı ilk yedi ayında, kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3 bin 314 oldu. Bu şirketlerin bin 120’si Suriye, 325’i Türkiye, 237’si İran ortaklı. Kurulan 3 bin 314 yabancı ortak sermayeli şirketin 501’i anonim, 2 bin 813’ü limited şirketi oldu. Şirketlerin 380’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 295’i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 230’u gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,71’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.