AİMSAD İmalatçılar Komitesi Başkanı Merdan Şerefli: “AİMSAD akreditasyonu sinerji yaratacak”

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), üyeleri arasında işbirliğini ve dayanışmayı artırma hedefiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor.

Sektörde uluslararası ve ulusal olarak yerli imalatçıyı korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve pazarda güvenilirliği artırmak adına hazırlanan yeni işbirliği projesi için AİMSAD bünyesinde yapılan çalışmalarda son aşamaya yaklaşıldı.

AİMSAD İmalatçılar Komitesi tarafından ortaya konulan projeye göre, dernek üyeleri kendi talepleri doğrultusunda AİMSAD onaylı imalatçı akreditasyonu yaptırabilecek. Bu akreditasyon sonucu AİMSAD Sertifikası, komitenin belirlediği ağaç işleme makine ve yan sanayisi imalatçı kriterlerine uygun olan tüm üyelere verilebilecek. Akreditasyon ile birlikte tasarım çalışmaları süren AİMSAD imalatçı logosu ve etiketi, imalatçıların ürettiği makinelerin üzerinde yer alacak. Böylelikle firma, imalatçı olduğunu belgelemiş olacak. AİMSAD üyesi imalatçılara ulusal ve uluslararası pazarda ayrıcalık kazandıracak bu uygulamayla, imalatçı firmalar AİMSAD gücünü de ürünlerinin arkasına almış olacak.
AİMSAD “imalatçı firma” akreditasyonu ile sektörel güç birliği oluşturmak amacıyla başladıkları projenin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü açıklayan AİMSAD İmalatçılar Komitesi Başkanı Merdan Şerefli, projenin imalatçılara yaratacağı katma değeri vurgulayarak, sorularımızı sizler için cevapladı.

Merdan Bey, öncelikle sizden projenin çıkış noktasını dinlemek isteriz. Bu projeyi hayata geçirmek noktasındaki ihtiyaç nasıl ortaya çıktı?

AİMSAD İmalatçılar Komisyonu üyeleri, bir araya gelerek ulusal ve uluslararası tecrübelerini paylaşıp Türkiye’de bir ilke imza attı. Üyelerimizin imalatçı olarak haksız rekabeti önlemek pazarda güvenilirliğini artırmak ve üretimlerine katma değer sağlamak amacıyla bir akreditasyon çalışması yapmaya karar verdik. Böyle bir uygulamanın üyelere ciddi katkılar sağlayacağını düşündük. Bu uygulama ile imalatçının dernek tarafından akreditasyonunun, ulusal ve uluslararası güven sağlayacağını değerlendirdik. Bunu planlarken bir takım kriterler ortaya koyduk. Bu kriterlere uygun AİMSAD üyesi imalatçılara, AİMSAD onay logosu ve akreditasyon belgesi vermeyi planladık. Akredite olan yerli imalatçılar, hazırlanan AİMSAD logosunu ve etiketini ürünlerinin üzerine koyarak, sergileyip, satışını gerçekleştirebilecek. Bu uygulama AİMSAD imalatçılarına bir sinerji yaratacak.

Bu süreç içinde denetim nasıl gerçekleşecek?

Tetkikler İmalatçılar Komitesi Üyeleri tarafından, AİMSAD üyelerinden tercih edecekleri bir kişinin de denetimde gözlemci olarak bulunacağı bir ekiple gerçekleştirilecek. AİMSAD İdari İşler temsilcisi Yavuz Tıkız’ın da denetlemelerde yardımcı olarak bulunması, komisyon üyeleri tarafından karara bağlandı. Benim de aralarında bulunduğum komisyon üyesi 4 kişi tetkikçi olarak belirlendi. Komite olarak yakın bir tarihte sertifika, logo ve etiket tasarımlarını sonuçlandıracağız. AİMSAD onaylı akreditasyonun içeriğini anlatan bir broşür hazırlayıp, tüm üyelerle paylaşacağız. E-posta aracılığıyla tüm AİMSAD üyelerine duyuracağız. Talep edenler ile uygulamayı hayata geçireceğiz. Tabi bunu özellikle belirtmek gerek, bu bir yaptırım değil…

Belirlenen kriterler neler, kısaca anlatır mısınız?

Bir imalatçının, imalatçı kapsamına alınması için temel bazı kriterleri sağlaması gerektiğini düşündük. Birkaç temel kriter var. Öncelikle ürettiği ürünün tasarımını gerçekleştirmesi gerekiyor. Tasarım bazlı bir üretim yapılması gerekiyor. Tercihen bir tasarım programı kullanıyor olmalı. Ayrıca ürünlerinin bir markası olması gerekiyor. Bu markanın marka tescili yapılmış olması gerekiyor. İmalatçının tesislerinde tasarlanan bu ürünün üretiminin gerçekleştirdiği bir ana montaj hattı olması gerekiyor. Talaşlı imalat, boya gibi bazı üretim proseslerini dış kaynaklı yaptırıyor olsa da ana montajını, final kontrollerini yapıp, müşteriye teslim edeceği bir işletme yapısına sahip olması gerekiyor. Son olarak da ürünü teslim ettikten sonra, satış sonrası hizmetleri yürütebilecek bir organizasyonu olmalı.

Biraz önce sıkça bahsettiğiniz tasarımdan kastınız nedir?

Tasarımdan kastımız fabrikada üretilen ürünlerin teknik olarak hesaplarının, çizimlerinin ve tarifinin, yapılıp yapılmadığıdır. Bu şekli ile tanımlanmış ürünlerin üretim metodolojisi de bu kapsam içinde tanımlanabilir. Ürün, bir yazılım tasarım programı ile değerlenmiş, uygulama verisi haline getirilmiş, bir teknik dosya oluşturulmuştur. Böyle bir ürün patent koruması altında veya her imalatçı tarafından üretilebilecek anonim bir ürün olabilir. Temel olarak ürünün teknik resim tarifinin var olması gerekiyor. Yoksa başka türlü bir üretim söz konusu olamaz. Daha önce sadece kişilerin bilgi ve tecrübesine ve hafızaya dayalı ve karakalem çizimlerle üretim yapılırdı. Ama ezbere bilinen işler bir yerde şaşar. Bunların kurumsal olarak kayıt altında olması gerekir. Kişi bilgi ve tecrübesi ile yürütülen işler çalışanların gözlem ve değerlendirmesine açık olmadığından sürekli iyileşme ve gelişme çok yavaş ilerler veya hiç olmaz. Kayıt altında olan bilgi bu nedenle önemlidir.

Bu satış sonrası hizmetleri kendi mi vermeli?

Böyle bir zorunluluk yok. Kendi bünyesinde de bunu organize edebilir yada bu hizmeti sağlayacak bir başka bir firma ile işbirliği yapabilir. Satış sonrası hizmetler, ayrı bir departmandır. Yedek parça, montaj, bakım hizmetlerini yürüten bu birim, ürünlerini kullanan mevcut müşterilerin ürünlerle ilgili taleplerini karşılar. Bu departmanın varlığını görmeye çalışıyoruz. Veya bu hizmeti veren bir taşeronla anlaşmış olmasını bekliyoruz.

Buradaki amaç, müşteriyi başarılı kılacak faaliyetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamaktır. Daha önce de bahsettiğim gibi akreditasyonun amacı ithal ürünlerle rekabet edebilmek, yerli imalatçıların bu ürünleri üretebildiğini sınıflayarak akredite etmek, bu imalatçıların yanında olmak, sürekli gelişimi için arkasında durmak. AİMSAD olarak yerli imalatçıların ithal ürünlerle rekabet edebilmesi için bir işbirliği sunuyor. AİMSAD içinde bir işbirliği oluşturuyor ve destek veriyoruz.

Peki akreditasyon nasıl yapılacak?

Öncelikle denetçi, firmanın kriterlere uygunluğunu tesislerinde tespit edecek. İmalatçılar komisyonu onayı ile imalatçı olarak akredite edilecek. Akreditasyonu takiben sertifika logo ve ürün etiketleri firmaya teslim edecek. Sertifika, logo ve etiketlerin son şekli komite tarafından değerlendirilecek. Komite onaylayınca devreye girecek. Amacımız ithal ürünlerle rekabet söz konusu olduğunda, yerli ürünlerin AİMSAD tarafından desteklenen ürünler olduğunu vurgulamak.

Tüm bu sürecin imalatçı firmalara nasıl bir fayda sağlayacağını da anlatır mısınız?

Üretimin incelenmesi ve değerlendirilmesinin, ürünlerin ve proseslerin iyileştirilmesi için bir katkı sağlayacağı herkesin malumudur. Bu aslında merdivenaltı tabir edilen, değişik sektörlerde oluşan ve sektörü olumsuz etkileyen yapının ve zemininin bizim sektörde oluşmasını ortadan kaldıracak bir yapılanmadır. Yerli imalatçıyı korumak ve geliştirmek için bir katkıdır. Ayrıca bu uygulama AİMSAD üyeleri arasında bilgi alışverişini, iletişimi de geliştirir diye düşünüyoruz. Kendini gözden geçirmesi, değerlendirmesi için de imalatçılara sunulan bir fırsattır kanaatindeyiz.

Bu projeye dahil olmak için firmanın AİMSAD üyesi olma koşulu var değil mi?

Evet. AİMSAD üyeliği en önemli koşulumuz. Bu proje, üye olmayanların AİMSAD’a üye olması için bir fırsat oluşturur. Kendi sektöründe kabul görerek, böyle bir destek her kuruluş için katma değeri yüksek bir olaydır. Arkasında birilerinin olması bir imalatçı için olumlu bir katkıdır. Bu durum müşteriye güven vericidir. Ağaç işleme makineleri sektöründe bir katma değer oluşturur. Bizimki tamamen kendini geliştirmek için hazırlanan bir uygulama. Daha ziyade bir otokontrol mekanizması.

Ne zaman sonuçlanacak çalışma?

Gerekli duyuruları yaptıktan sonra, davet eden üyelere gerekli ziyaretleri yapacağız. Eksikler tespit edilirse, düzenlemeler için zaman vereceğiz. Eksikler var ise gerekli desteği sağlamak da bizim görevimiz. Aslında bir danışmanlık hizmeti olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Amacımız tüm imalatçıların bu akreditasyona sahip olması.

Bir ürünün pazarlanmasındaki en önemli kriterler nelerdir?

Bir ürünün pazarlanmasında en önemli kriter, amaca uygunluktur. Nedir amaca uygunluk? Karşınızdakinin beklentisini karşılama düzeyi… Aynı beklentiyi karşılayan ürünlerde her ne olursa olsun önce fiyata bakılır. Fiyat uygun ise kalitesi de beklentiyi karşılıyorsa, ürün ulusal ve uluslararası pazarda yer bulur. Bunun tanıtımı fuarlarla, internet aracılığıyla, doğrudan pazarlama ile de olur. Zaten AİMSAD üyeleri ürünlerini başarılı bir şekilde pazarlıyorlar. Bu başarıya katalizör olmak gibi böyle bir uygulamanın çok fayda sağlayacağını düşündük. Özellikle uluslararası fuarlarda da katma değer yaratacaktır.

Bu belgeyi verdikten sonra tekrar bir denetim yapacak mısınız?

Sertifika firmaya has veriliyor. Sertifikada ürettiği ürünlerin listesi olacak. Bu ürünlerin her birinde ayrı kullanılmak üzere üretim adedi kadar etiket veriliyor. Etiket bittiğinde tekrar dernekten alabiliyor. Bir uygunsuzluk durumu olursa yeniden değerlendirme yapılır. Ancak genel olarak henüz periyodik bir kontrol mekanizması ortaya koymadık. Şu anda önceliğimiz projeyi uygulamak. İleride böyle bir denetim periyodu olup olmayacağına komite karar verecektir. Önce böyle bir ihtiyaç gerekip, gerekmeyeceğinin görülmesi gerekir. Komisyon yaptırımı olan bir yapı değil, tamamen destekleyici bir yapı. Havuç, sopa modeli ile çalışan bir yapı yok. Biz hep beraber ödül alalım, hep beraber gelişelim. Bunun için etkin araçlar kullanalım istiyoruz. AİMSAD akreditasyonu böyle bir etkin araçtır. İmalatçı olduğuna inanan tüm işletmeler bu organizasyonun içinde yer alırlarsa faydasını yaşayarak, göreceklerdir.

Bunda işletmenin büyüklüğü ile ilgili bir kıstas yok değil mi?

Hayır yok. Bahsettiğimiz temel kriterleri sağlayan her imalatçı tek bir üretim, ya da yan ekipman üretimi de olsa dahil olabilir. Katma değeri olan bir iş olduğunu düşünüyorum. İmalatçının arkasında bir derneğin bulunduğunu gösteren bir belge, ne olduğu sorgulanacağı için uluslararası fuarlarda da sektörün bir nevi tanıtımını yapacak bir belge olacak. Faydalı olduğu da görülecek. AİMSAD’ın yurtdışında bilinirliliği zaten var.

Bu, üyelere de fuarlarda fayda sağlayacaktır. AİMSAD yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınıyor. Bu tür çalışmalarla da mutlaka dernek üyelerine katma değer yaratacaktır. Derneğin temel amacı üyelerine fayda yaratmaktır. Bu uygulama da bizim imalatçılar komisyonumuzun ortaya koyduğu bir uygulama. Kesinlikle bir denetim değil. Bir istişare, işbirliği, bir üyemizin imalatçı olduğunun ortaya konmasıdır. Sektörün uluslararası bir reklamı gibi de düşünebilirsiniz.

Siz yurtdışı fuarlarına gittiğinizde bu tür uygulamaları gördüğünüzde, ürünü tercih etme olasılığınız artıyor mu?

Tabii. Bir tüketici bile olsanız, alacağınız ürünün standartlara uygunluğuna bakarsınız. Örneğin GS diye bir belge var. Bu belge tüm beyaz eşya ürünlerinde fark yaratır. Bu belge bir güvenilirlik belgesidir. İşte bu farkı yaratan bir dernek logosu olacaktır. Uluslararası faaliyetlerde üyenizi öne çıkartacak her faaliyeti yapmakla yükümlüsünüzdür. AİMSAD tüm diğer derneklere de örnek olacaktır.

Konuyu duyan üyelerden nasıl tepki aldınız?

Biz kendi aramızda konuyu çok olumlu görüyoruz. Mail ortamında yapacağımız broşür tanıtımın ve dergiden bu röportajı okuyanlar da talepte bulunacaktır. Biz komisyon üyeleri olarak öncelikle kendi yaptıklarımızı ortaya koyarak, ilk akreditasyonu kendi firmalarımızda başlatacağız.

İthalatçılar bu listenin dışında değil mi?

Bu uygulama ithalatçıları değil, sadece imalatçıları kapsayan bir uygulama. Ancak ithalatçılardan da üretim, tasarım yapan var ise onlar da dahil olacaklardır. İthal ürünlere böyle bir etiketleme yapmak söz konusu değil. Çünkü biz Türkiye içinde üretim yapan, bahsettiğimiz 4 kriteri barındıran imalatçıların akreditasyonundan bahsediyoruz.

Siz bir imalatçı olarak, dernek üyesi bir başka imalatçının fabrikanıza gelmesinden rahatsızlık duyar mısınız?

Hayır. Benim bir know-how’ım varsa onu gerekçesi ile birlikte göstermek istemiyorsam, göstermem. Biz komisyon üyeleri birbirimizin fabrikalarımızı gezdik. Birbirimize katkı bile sağladık. Fabrikaların en ücra yerlerine bile girdik. Hiç bir sıkıntı olmadı. Ama bakılmasını istemediği bir bölümü var ise söyleyebilir. Bizimki zaten didikleyen, detaycı bir denetleme değil. Bizim ki bir olgunun varlığını teyit etmek. Katkı koymaya yönelik faydalı bir sistem. Bir grup, bir kişiden daha güçlüdür. AİMSAD bu kişiyi imalatçı olarak kabul ediyor ve arkasında duruyor demek derdindeyiz. Örnek olarak satış sonrası hizmetin aksadığı noktaları inceleyen bir tetkik değil. Sadece varlığını kontrol ediyoruz. İşleyişine, detaya karışmıyoruz. Denetim denilince insanlar ters algılıyorlar. Bizim amacımız imalatçı olduğunu söyleyenlere evet imalatçıdır demek ve sürekli gelişmesine katkı sağlamak. Yapacağımız şey denetim değil. Geliştirme, iyileştirme ve bir konuyu tespit etme söz konusu. Komisyon üyeleri de bunu görüp, onaylıyorlar. Bunun aksi bakmak doğru olmayacaktır. Ama bu bizim zorla yapacağımız bir şey değil, talep doğrultusunda olacaktır.

AİMSAD “imalatçı firma” akreditasyonu ile sektörel bir güç birliği hazırlığı içinde olan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği, özel yaptığı çalışma ile üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarda öne geçmelerini hedefliyor. Projenin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü açıklayan AİMSAD İmalatçılar Komitesi Başkanı Merdan Şerefli, “Amacımız AİMSAD üyelerinin yurt dışında rekabet edebilirliğine katkı sağlamak ve güvenilir bir imalatçı olduğunu ortaya koymak. Bu uygulama ile AİMSAD akreditasyonu sinerji yaratacak. Firmalar tasarımı, üretimi, kontrolleri, satış sonrası hizmeti ile gerçek bir ağaç işleme makinesi imalatçısı olduklarını kanıtlayacaklar”

Satış Sonrası Hizmet kriterini neden koydunuz?

Satış Sonrası Hizmet, müşteri odaklı olmaktır. Satış Sonrası Hizmet Komitemiz de bulunuyor. Bu komite ile işbirliği içindeyiz. Kişisel fikrim satış sonrası hizmet müşteri odaklı olmaktır. İşletmenin geleceğini belirleyecek şekilde etkili olabilir. Bazı şirketler, satış sonrası hizmetler nedeniyle sektörden çekilmek zorunda kalmıştır. Uluslararası ticaret yapan işletmeler, satış yaptıkları ülkelerde gerekli düzenlemeyi yapmazlar ise zarara uğrarlar. Neticede makine satıyorsunuz, ama kullanıcı hatası, ama başka faktörler nedeniyle makine bozulduğunda imalatçının hemen reaksiyonu verecek bir altyapısı olmalı. Müşteri hatası bile olsa, müşteri gerekeni yapmanızı bekler. Bunu yapamazsanız, imajınız bozuluyor. Benim tavsiyem tüm imalatçıların satış sonrası hizmet konusunda gereken önemi göstermesidir. Çünkü bizim AİMSAD imalatçımızın üretim kalitesi açısından bir sorunu yok. Satış sonrası hizmetleri faaliyetlerinin düzenlenmesi, sonuçlarının irdelenmesi ve bunun sürekli iyileştirilmesi tüm imalatçıların odaklanması gereken konudur. Ancak satış sonrası hizmetteki aksaklığınızdan dolayı, ne kadar kaliteli ürününüz olursa olsun, ürünün arkasında duramazsınız. Bir ürünün başarısını gösteren, müşterisini başarılı kılmaktır. Bazı elektronik ürünlerde, müşteri ürünü evde kuramadığı için ürün başarısız olmuştur. Bir iş planlarken, yedek parçasını, satış sonrası hizmetleri planlamazsanız sorun yaşarsınız. En önemli nokta müşteriyi başarılı kılmaktır. Müşteri memnuniyeti ile ilgili de, ISO 10002 standardına uygunluk belgelendirmesi var. Bu önemli bir konu. Zaman içinde bunun gelişmesi için de ileride bir çalışma yapacağız. Savaşta bir cephe açarken, savunma hattını da güçlendirmek gerekir.

Aslında sizin yaptığınız bu uygulamada savunma hattını güçlendiren bir uygulama. Bir üyeniz, bu akreditasyonu aldıktan sonra herhangi bir sorun yaşarsa, siz dernek olarak da destek oluyorsunuz…

Kesinlikle. Bu bir işbirliği. Sektörün kendini geliştirmesi için atacağı yalın adımlardan biridir. Napolyon’un bir komutanı savaşı kaybetmiş. Napolyon, “Ne oldu? Neden savaşı kaybettin” demiş. Komutan, “Kırk tane sebebim var, hangisini sayayım? diye sorunca, Napolyon “Bir tanesini söyle” demiş. Bunun üzerine komutanın cevabı “Cephanem bitti” olmuş. Napolyon da “Tamam gerisini söylemesen de olur” demiş. İşte benzeri bir duruma düşmemek lazım. Özellikle üretim alanında süreklilik, destek, iyileştirme, satış sonrası hizmet çok önemlidir. Bazı ürünlerin çok tutulmasının sebebi satış sonrası hizmettir. Ona göre de fiyatlandırma yapılır. Satış sonrası hizmet gerçekten çok önemli. Biz AİMSAD olarak da, komite olarak da bu tarafı güçlendirmek için çalışacağız. Avrupa’nın zaman avantajını eşitlemek için de hızlı çalışmalıyız.

Akreditasyonu geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

Evet. Daha ileride altın, gümüş, bronz imalatçı gibi sınıflandırma yapılabilir. Bu seviyeler için belirlenen kriterleri sağlayan imalatçıların, talep doğrultusunda akre- ditasyonu yapılabilir. Buna geçebilmek için öncelikle uygulamayı görmemiz gerekiyor. Zaten benimsendikten sonra arkası gelir. Sürekli iyileştirme süreci de böyle başlar. Böyle temel yalın bir yapı ile başlar. Böyle bir yalın uygulamanın arkası gelecektir. O da zaman içinde oluşacaktır.

Sektörel olarak ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz?

Türkiye genelinde baktığınızda en çok maliyet, personel kalifikasyonu, organizasyonel yapı ve kurumsallaşma ile ilgili sıkıntılar var. Bunların içinde en önemlisi de kurumsallaşma sıkıntısıdır. Çünkü dünyada 3. nesile geçmiş şirket oranı yüzde 3’tür. Kurumsallaşamazsanız sistemin dışında kalırsınız. Rekabetin temel unsuru olan enerji, malzeme maliyetleri de önemlidir. Bizim genel ekipman verimliliği dediğimiz üretimin verimliliği önemlidir. Tüm sahanın MR’ını alıp, sıkıntının nereden kaynaklandığını göremiyoruz. Türkiye’de insanlarda en önemli sıkıntı bir bilgiye ulaşmak, iki bunu doğrulamak için zaman ve emek harcamaktır. Bilgiyi doğrulamak önemlidir. Bütün sektörlerin en önemli sıkıntısı sistemi harekete geçirecek verilere ve bilgiler zamanında ve doğru olarak ulaşamamaktır. Bunun önünde bazı engeller var. Çalışanların kalifikasyonu, donanımların yeterliliği, kodlama ve analiz etme sistemlerinin varlığı gibi konular söz konusu. Bu alanlarda da çalışma yapılabilir. Aslında mevcut durumun tespiti ilk adımdır.

Sizin AİMSAD olarak yaptığınız gibi…

Evet, mevcut durumun tespitini yapıyoruz. Bitirmek için başlamak lazım. Biz de uygun bir yerden başladık. Uygun bir yerden başladık. Bu bir denetim, sorgulama değil, imalatçı arkadaşların imalatçı olduğunu belgeleyen bir iştir. Katma değer sağlamaya yöneliktir. Bu sektörün kendini geliştirmesi için attığı ilk adımdır.

Temel Kriterler

  • Ürünün tasarımı olmalı.
  • Ürünlerinin bir markası olması gerekiyor. Bu tasarımının marka tescili yapılmış olması gerekiyor.
  • Bu tasarımı üretimini gerçekleştirdiği bir ana montaj hattı olması gerekiyor. Final kontrollerini yapıp, müşteriye ürünü çalışır vaziyette teslim etmesi gerekiyor.
  • Son olarak da ürünü teslim ettikten sonra, satış sonrası hizmetleri yürütebilecek bir organizasyona sahip olması gerekiyor.