AİMSAD Komiteleri, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor

AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini arttırmak; AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de alarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak hedefiyle oluşturduğu komiteler, 2016 yılı çalışmalarını tamamladı. Komiteler, 2017 yılı faaliyetlerini ise başarıyla sürdürüyor.

AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini arttırmak; AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de alarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak hedefiyle oluşturduğu komiteler, 2016 yılı çalışmalarını tamam- layarak, 2017 faaliyetlerine devam ediyor.

AİMSAD’ın halihazırda aktif olarak görev yapan altı komitesi bulunuyor. AİMSAD Komiteleri çalışmalarını,  AİMSAD Yönetim Kurulu tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde kabul edilen “AİMSAD Komiteleri’nin İşleyiş Usulü ve Çalışma Esasları” çerçevesinde yürütüyor. Komitelerin kuruluş amaçları ve 2016 yılı faaliyetleri ise şu şekilde:

Fuar Komitesi: Başta her yıl ekim ayında İstanbul’da, TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık organizatörlüğünde Anadolu illerinde gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında AİMSAD tarafından desteklenen fuarlar ile ilgili koordinasyon ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuş komitedir. AİMSAD üye firmalarından aldığı görüş ve talepler doğrultusunda fuar organizatörü firmalar ile tesis ettiği “Ortak Fuar Komiteleri” vasıtasıyla söz konusu münferit fuarların başarılı geçmesi yönünde çalışmalar yapıyor.

Basın, Yayın ve Tanıtım Komitesi: AİMSAD’ın resmi süreli yayın organı olan ve iki ayda bir yayımlanan AİMSAD Dergisi başta olmak üzere mevcut ve gelecekte yayımlanabilecek tüm AİMSAD yayınlarının süreçlerinden, AİMSAD’ın kurumsal internet sitelerinden, yazılı ve görsel basın ile olan ilişkilerinden ve AİMSAD faaliyetlerinin tanıtımından sorumlu olmak üzere kurulmuş komitedir. 2016’da Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’na katılan 47 AİMSAD Üyesi firma stantlarının 360 Derece video ve resimleri ile firma yetkilileriyle röportaj yapılması çalışmasına imza attı. Fuar sonunda ortaya çıkan Tanıtım Filmi, sektör tarafından beğeniyle izlendi. Basın-Yayın ve Tanıtım Komitesi’nin diğer bir çalışması ise İthalatçılar Komitesinde ortaya atılan fikir çerçevesinde yakın zamanda faaliyete geçecek olan www.aimsadstore.com sitesi oldu. Öte yandan, yakın zamanda güncellenen AİMSAD Tanıtım Filmi ise AİMSAD’ın Sosyal Medya hesaplarında yayımlanmaya başladı.

Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi: AİMSAD’ın eğitim faaliyetlerinden sorumlu olmak ve AİMSAD üye firmalarının satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sıkıntıların çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulmuş komitedir. Komite halihazırda, AİMSAD üyesi firmaların ve müşterilerinin satış sonrası hizmetler konusunda yaşadıkları sıkıntıları tespit ederek, gerekli çalışmalara başlamak üzere hazırlıklar yapıyor. Ayrıca, Türkiye çapındaki tüm akademisyen ve yüksekokul öğretmenlerini kapsayan ve güncel teknolojilerle ilgili bir seminer seminer gerçekleştiren komite; bunlara ek olarak, sektöre yönelik olarak farklı konularda bilgilendirme niteliğinde eğitim, panel ve seminer gerçekleştirmesi de yer alıyor.

İmalatçılar Komitesi: AİMSAD Tüzüğü’nde belirtilen; imalatçı firmaların geliştirilmesine, katma değeri yüksek ürünlerin imalatı yönünde desteklenmesine, ihracatın artırılmasına ve imal edilen ürünlerin yurt dışına satışında kaliteli “Türk Makinesi” algısının oluşturulmasına yönelik projeler oluşturmak amacıyla kurulmuş komitedir.  Üreticilerin komite tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde denetlenmesi ve kriterlere uyan firmaların sertifikalandırılması yönündeki çalışmalarına devam eden Komite, 2017 yılı Ağustos ayı itibariyle denetimlerine başladı.

İthalatçılar Komitesi: İthalatçılar Komitesi, ithalatta karşılaşılan sorunlar, gümrüklerde yaşanan geçici depolama sıkıntıları, müşteriler tarafından talep edilen ve makinenin çalışması için gerekli olan yağ ithalatında yaşanan sorunlar, fuarlara geçici kabul ile getirilen makineler için ödenen teminatların iadesinin uzun sürmesi gibi konuları ele almak ve çözümlemek üzere kurulmuş komitedir. Komite 2016 yılında, AİMSAD üyelerinin stoklarında bulunan yeni ve kullanılmış ürünlerin yurtdışı satışına yönelik bir portal oluşturulması fikrini ortaya attı ve AİMSAD Yönetim Kurulu’nun bu fikri benimsemesiyle çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, İmalatçılar Komitesinde yürütülen akreditasyon çalışmalarının bir benzerinin ithalatçı firmalar için uygulanmasına yönelik çalışmalarına başlamıştır.

Takımcılar Komitesi: Kesici takım ve takım tutucu imalatçısı ve satıcısı konumundaki AİMSAD üye firmaları için eğitim, istatistik, teknik, iş güvenliği ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek üzere kurulmuş komitedir. 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nda Kesici Takımlar üzerine bir seminer düzenleyecektir.