Altına dayalı tahvillerden elde edilen kazançtan vergi alınmayacak

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlardan vergi alınmayacak.

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlardan vergi alınmayacağına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil, hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için vergi oranı yüzde 0 olarak belirlenmişti.

Açıklanan kararla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için de vergi tevkifatı yüzde 0 olarak uygulanacak. Ayrıca, ihtiyari olarak yıllık beyanname verecek mükellefler için de söz konusu altın tahvili ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için vergi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde de değişikliğe gidildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler gibi belirlenmiş alıcılar için gerçekleştirilen yapım işleri ve bunlarla ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, söz konusu alıcılar tarafından uygulanacak KDV tevkifatı oranı da 10’da 2’den, 10’da 3’e çıkarıldı.