Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015 yılı verimlilik istatistiklerini açıkladı

Sektörler toplamında en yüksek değer 192,52 TL olarak TR42 bölgesinde gerçekleşti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015 yılı verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2015 yılı için çalışan kişi başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer 192,52 TL olarak TR42 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en yüksek değer 151,1 TL olarak TR51 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en yüksek değer 253,23 TL olarak TR42 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en yüksek değer 2 bin 25,12 TL olarak TR21 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 137,74 TL olarak TR63 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en yüksek değer 114,78 TL olarak TR51 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en yüksek değer 356,48 TL olarak TR10 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en yüksek değer 246,79 TL olarak TR51 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 39,06 TL olarak TR61 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en yüksek değer 357,86 TL olarak TR10 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 234,79 TL olarak TR41 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en yüksek değer 80,05 TL olarak TR10 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 112,71 TL olarak TR61 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en yüksek değer 29,72 TL olarak TR10 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 57,05 TL olarak TR10 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en yüksek değer 144,15 TL olarak TR10 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 19,87 TL olarak TRC2 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için çalışan kişi başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer 68,98 TL olarak TRA2 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en düşük değer 13,42 TL olarak TR81 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en düşük değer 60,56 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en düşük değer 280,1 TL olarak TRA1 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 41,04 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en düşük değer 51,27 TL olarak TR81 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en düşük değer 127,2 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en düşük değer 25,17 TL olarak TR90 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 11,59 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en düşük değer 55,64 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 13,02 TL olarak TRB2 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en düşük değer 23,36 TL olarak TR71 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 10,91 TL olarak TR81 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en düşük değer 10,52 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 26,98 TL olarak TR22 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en düşük değer 14,35 TL olarak TR81 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 3,43 TL olarak TR82 bölgesinde gerçekleşti.

Çalışan kişi başına ciro endeksi en yüksek yüzde 12 oldu

2015 yılı için çalışan kişi başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer yüzde 12,7 olarak TRC3 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 44,19 olarak TR31 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en yüksek değer yüzde 20,59 olarak TRA1 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 173,05 olarak TR63 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 102,15 olarak TR63 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en yüksek değer yüzde 31,37 olarak TR31 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 28,42 olarak TRB2 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en yüksek değer yüzde 67,35 olarak TR21 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 48,05 olarak TR63 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en yüksek değer yüzde 76,87 olarak TRC3 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 1371,74 olarak TRA1 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en yüksek değer yüzde 88,04 olarak TR42 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 109,08 olarak TRC1 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en yüksek değer yüzde 40,59 olarak TRB2 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 12,16 olarak TRA1 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en yüksek değer yüzde 116 olarak TRA1 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 106,69 olarak TR62 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için çalışan kişi başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer yüzde -18,24 olarak TRC2 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en düşük değer yüzde -33,82 olarak TR90 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en düşük değer yüzde -11,73 olarak TRB2 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en düşük değer yüzde -57,63 olarak TRB2 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -59,49 olarak TR21 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en düşük değer yüzde -26,75 olarak TR81 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en düşük değer yüzde -16,43 olarak TR62 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en düşük değer yüzde -22,96 olarak TRB1 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -32,43 olarak TRA1 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en düşük değer yüzde -47,82 olarak TR22 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -63,85 olarak TR32 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en düşük değer yüzde -58,62 olarak TR32 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -42,02 olarak TR81 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en düşük değer yüzde -14,35 olarak TRC2 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -28,01 olarak TRA2 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en düşük değer yüzde -72,93 olarak TR62 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -42,59 olarak TR63 bölgesinde gerçekleşti.

Emek maliyeti başına ciro en yüksek 19,89 oldu

2015 yılı için emek maliyeti başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer 19,89 TL olarak TRC1 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en yüksek değer 12,44 TL olarak TR71 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en yüksek değer 18,85 TL olarak TRC1 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en yüksek değer 81,49 TL olarak TR31 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 12,18 TL olarak TR51 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en yüksek değer 16,94 TL olarak TRB2 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en yüksek değer 51,89 TL olarak TRC3 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en yüksek değer 22,89 TL olarak TR51 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 7,19 TL olarak TR63 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en yüksek değer 10,07 TL olarak TR10 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 39,29 TL olarak TR72 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en yüksek değer 10,48 TL olarak TRB2 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 15,16 TL olarak TR61 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en yüksek değer 2,61 TL olarak TR41 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 4,45 TL olarak TRC2 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en yüksek değer 14,17 TL olarak TR71 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 12,91 TL olarak TRC3 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için emek maliyeti başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer 10,52 TL olarak TRA1 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en düşük değer 0,78 TL olarak TR81 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en düşük değer 6,74 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en düşük değer 12,39 TL olarak TRC1 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 2 TL olarak TRB2 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en düşük değer 8,82 TL olarak TR81 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en düşük değer 26,09 TL olarak TR82 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en düşük değer 3,89 TL olarak TRB1 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 3,82 TL olarak TRB2 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en düşük değer 2,57 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 4,13 TL olarak TR32 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en düşük değer 3,74 TL olarak TR41 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 1,5 TL olarak TR81 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en düşük değer 1,95 TL olarak TRB2 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 2,5 TL olarak TR52 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en düşük değer 1,65 TL olarak TR90 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 3,39 TL olarak TR81 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için emek maliyeti başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer yüzde 6,96 olarak TR63 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 58,57 olarak TR31 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en yüksek değer yüzde 10,77 olarak TRA2 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 146,96 olarak TR63 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 79,66 olarak TR61 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en yüksek değer yüzde 36,31 olarak TRA1 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 25,41 olarak TRB2 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en yüksek değer yüzde 43,7 olarak TR21 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 37,7 olarak TR63 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en yüksek değer yüzde 86,77 olarak TR21 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 508,44 olarak TRA1 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en yüksek değer yüzde 78,27 olarak TR42 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 93,24 olarak TRC1 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en yüksek değer yüzde 19,47 olarak TRB2 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 25,97 olarak TR82 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en yüksek değer yüzde 129,96 olarak TRA1 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 104,12 olarak TRA1 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için emek maliyeti başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer yüzde -21,03 olarak TRC2 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en düşük değer yüzde -53,74 olarak TRA1 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en düşük değer yüzde -16,89 olarak TR81 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en düşük değer yüzde -30,42 olarak TR51 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -44,17 olarak TRB2 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en düşük değer yüzde -24,07 olarak TR81 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en düşük değer yüzde -22,44 olarak TR81 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en düşük değer yüzde -27,94 olarak TR90 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -47,72 olarak TRA2 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en düşük değer yüzde -58,84 olarak TR22 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -51,72 olarak TR32 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en düşük değer yüzde -60,18 olarak TR32 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -43,55 olarak TR81 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en düşük değer yüzde -11,43 olarak TRC1 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -31,99 olarak TRA2 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en düşük değer yüzde -78,36 olarak TR62 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -65,31 olarak TRB2 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için birim yatırım başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer 30,37 TL olarak TRC2 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en yüksek değer 25,93 TL olarak TR22 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en yüksek değer 29,45 TL olarak TR81 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en yüksek değer 24,99 TL olarak TR31 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 36,29 TL olarak TR72 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en yüksek değer 47,43 TL olarak TRC2 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en yüksek değer 72,12 TL olarak TR63 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en yüksek değer 23,96 TL olarak TR61 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 63,15 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en yüksek değer 12,46 TL olarak TR42 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 141,62 TL olarak TRA1 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en yüksek değer 56,89 TL olarak TRA1 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 103,77 TL olarak TRA1 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en yüksek değer 13,89 TL olarak TRC1 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 24,19 TL olarak TR83 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en yüksek değer 43,6 TL olarak TR71 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer 200,03 TL olarak TRC1 bölgesinde gerçekleşti.

Birim yatırım başına ciro en düşük değer 10,31 oldu

2015 yılı için birim yatırım başına ciro verileri ana sektörler bakımından incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer 10,31 TL olarak TR61 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en düşük değer 2,22 TL olarak TR81 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en düşük değer 7,32 TL olarak TRB1 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en düşük değer 2,87 TL olarak TR33 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 0,71 TL olarak TR51 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en düşük değer 5,86 TL olarak TR51 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en düşük değer 34,66 TL olarak TR72 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en düşük değer 2,39 TL olarak TR52 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 2,45 TL olarak TR61 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en düşük değer 3,22 TL olarak TRA2 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 5,06 TL olarak TR61 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en düşük değer 7,68 TL olarak TR62 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 3,48 TL olarak TR71 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en düşük değer 2,14 TL olarak TR61 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 4,34 TL olarak TR31 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en düşük değer 2,99 TL olarak TR32 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer 7,16 TL olarak TR63 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için birim yatırım başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en yüksek değer yüzde 58,70 olarak TR81 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 449,89 olarak TR42 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en yüksek değer yüzde 143,82 olarak TR81 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 455,32 olarak TRA1 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 419,44 olarak TRC1 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en yüksek değer yüzde 96,58 olarak TR32 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en yüksek değer yüzde 51,88 olarak TR33 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en yüksek değer yüzde 103,09 olarak TR72 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 302,65 olarak TR71 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en yüksek değer yüzde 889,19 olarak TR62 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 116,66 olarak TR51 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en yüksek değer yüzde 120,63 olarak TR42 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 455,92 olarak TRC1 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en yüksek değer yüzde 175,54 olarak TRC1 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 203,59 olarak TR90 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en yüksek değer yüzde 464,5 olarak TRA1 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en yüksek değer yüzde 254,17 olarak TR62 bölgesinde gerçekleşti.

2015 yılı için birim yatırım başına ciro endeksi bir önceki yıla göre değişimi verileri ana faaliyet kısımları itibariyle incelendiğinde; sektörler toplamında en düşük değer yüzde -35,97 olarak TRC2 bölgesinde gerçekleşti. ’Madencilik ve taş ocakçılığı’ sektöründe en düşük değer yüzde -75,96 olarak TRA1 bölgesinde, ’İmalat’ sektöründe en düşük değer yüzde -62,69 olarak TRB1 bölgesinde, ’Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı’ sektöründe en düşük değer yüzde -55,95 olarak TR51 bölgesinde, ’Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -91,2 olarak TR82 bölgesinde, ’İnşaat’ sektöründe en düşük değer yüzde -57,71 olarak TR51 bölgesinde, ’Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı’ sektöründe en düşük değer yüzde -31,21 olarak TR72 bölgesinde, ’Ulaştırma ve depolama’ sektöründe en düşük değer yüzde -52,87 olarak TR52 bölgesinde, ’Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -91,64 olarak TRC2 bölgesinde, ’Bilgi ve iletişim’ sektöründe en düşük değer yüzde -69,26 olarak TRA1 bölgesinde, ’Gayrimenkul faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -57,45 olarak TR33 bölgesinde, ’Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler’ sektöründe en düşük değer yüzde -81,47 olarak TR33 bölgesinde, ’İdari ve destek hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -89,33 olarak TR71 bölgesinde, ’Eğitim’ sektöründe en düşük değer yüzde -66,98 olarak TRB2 bölgesinde, ’İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -65,97 olarak TRC2 bölgesinde, ’Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor’ sektöründe en düşük değer yüzde -87,88 olarak TR62 bölgesinde, ’Diğer hizmet faaliyetleri’ sektöründe en düşük değer yüzde -82,13 olarak TR71 bölgesinde gerçekleşti.