“Bu yılki panelimizde konuşma sırası akademisyenlerde”

aimsaddergisi-reklamalani

Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen İZWOOD Fuarı çerçevesinde ilki yapılan Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli’nin, sanayiciler ile üniversitelerin sektörle ilgili bölümlerindeki akademisyenlerini bu yıl 12-13 Nisan tarihlerinde ikinci kez bir araya getireceğini dile getiren Serkan Necipoğlu, bu yılki organizasyonun konuşmacılarını akademisyenlerin oluşturacağını vurguladı. Necipoğlu, “Geçen yıl büyük beğeni toplayan panelde AİMSAD kendini tanıtıp anlatmıştı. Bu yıl ise kendini ve çalışmalarını anlatacak taraf, üniversiteler ve akademisyenler olacak” dedi.

Sanayi ile eğitimin, teoriyle pratiğin bir araya gelememesini Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olarak yorumlayan AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi Başkanı Dr. Serkan Necipoğlu, ağaç işleme makineleri sektöründe de yaşanan bu eksikliği gidermek adına     AİMSAD’ın geçen yıl bir projeyi hayata geçirmeye başladığını hatırlattı. AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi tarafından geçen yıl ilki organize edilen Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli’ni her yıl düzenleyerek gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını aktaran Necipoğlu, bu buluşmaların sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesinin ve sanayicinin talebine uygun olarak üniversitelerde araştırma yapılıp ürün geliştirilmesinin önünü açacağını kaydetti.

Geçen yıl İZWOOD Fuarı çerçevesinde ilki yapılan Ağaç İşleme Makineleri Paneli’nin, sanayiciler ile üniversitelerin sektörle ilgili bölümlerindeki akademisyenlerini bu yıl 12-13 Nisan tarihlerinde ikinci kez bir araya getireceğini dile getiren Serkan Necipoğlu, geçen yılki panelin üniversite camiası tarafından çok başarılı bulunduğunu söyleyerek, “Panelin ardından bizi memnun eden çok güzel yorumlar geldi. Üniversite camiası en temel noktada,  böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı çok memnun oldu. Bu memnuniyetin bu yılki panele katılımcı sayısının artması şeklinde yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

İlk panelde sanayicilerin konuşmacı, dinleyicilerin ise akademisyenler olduğunu hatırlatan Necipoğlu, bu yıl ise bu yapının tersine bir organizasyon düzenlediklerini açıkladı. Bu yılki organizasyonun konuşmacılarını, akademisyenlerin oluşturacağını vurgulayan Necipoğlu, “Geçen yıl AİMSAD kendini tanıtıp anlattı, bu yıl ise tanışmanın ikinci ayağı şeklinde üniversiteler ve akademisyenler olacak” yorumunda bulundu.

Serkan Necipoğlu ile yaptığımız röportajda, panelin geçen yılki sonuçları ile bu yılki organizasyonun içeriğini ve Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi’nin yürüttüğü diğer projeleri konuştuk.

Sohbetimize öncelikle geçen yıl yapılan panelin etkileri ve sonuçları ile başlayalım. İlk kez düzenlenen Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli katılımcılar ve sektör üzerinde nasıl bir etki yarattı? Sektör adına başarılı bir adım olduğunu söylemek mümkün mü?

Panel çok güzel yorumlar ve ifadelerle sonuçlandı. Üniversite camiası en temel noktada,  böyle bir organizasyonun yapılmış olmasından çok memnun oldu. Özetle, memnuniyet çok yüksekti ve çok beğenildi diyebiliriz. Katılan üniversite hocalarının neredeyse tamamı bize bu organizasyon için teşekkür etti. Bu buluşmanın mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini söyleyip, ikincisi ne zaman yapılacak diye sordular hatta. Geçen yıl panele 70’in üzerinde üniversiteden katılım oldu. Bu sayı ilk organizasyon için oldukça iyiydi. Bu yılki buluşma geçen yılın başarısından dolayı, eminim çok daha fazla katılımla gerçekleşecek. Geçen yıl akademisyenlere AİMSAD’ın varlığından ve faaliyetlerinden bahsettik ve onlar da AİMSAD’ı tanımaktan mutlu oldular. Ayrıca panelde teknolojiden, yeniliklerden, sektörün sorunlarından ve çözümlerinden bahsedildi. Bunlar da katılımcıları memnun etti. Ancak tüm bunlara rağmen memnuniyetsiz oldukları bir nokta da vardı, o da panelde konuşmacı olamamaları idi. Geçen yıl misafir tarafına söz vermedik, sadece sanayi tarafı konuştu. Bunu bilinçli bir şekilde böyle yaptık. Panel süresinin, zamanının sınırlı olması nedeniyle ilkini daha çok organizasyonu yapan tarafın kendini anlatması fikri üzerine kurduk. Bu sefer kendini tanıtma sırası akademisyenlerde olacak,  panelde hocalarımızı konuşturacağız.

Bu yılki panelin içeriği geçen yıla göre farklı olacak o zaman. Bize biraz ikinci panelin konuları ve detaylarından bahseder misiniz?

Panelde konuşmacı olma konusunda akademisyenler tarafından ciddi bir talep vardı. Biz de bu talebi bu yıl hayata geçirmek istedik. Bu amaçla da üniversitelere davetiye gönderdik, ‘lütfen panele bildirilerinizle gelin’ dedik. Okullarında ne çalışmalar yaptıklarını, sonuçlarının neler olduğunu, bu sonuçların sanayicinin ne işine yarayabileceğini, sanayicinin bu araştırmayı alıp ürüne dönüştürmesi noktasında bir katkılarının olup olmayacağını içeren bildiri özetleri göndermelerini istedik. Gelen bildirilerin arasından seçim yapıp panelde hocalarımıza söz vereceğiz. Geçen yıl istedikleri gibi bu yıl onlar konuşacak. Sanayiciler de konuşacak ama zamansal olarak ağırlığı hocalara vereceğiz.

İZWOOD ve panelin aynı çatı altında ve zamanda yapılmasının nasıl faydaları oldu?

Geçen sene hocalarımız panelden sonra fuarı gezmişti. Bu yıl da aynı şekilde bir organizasyon olacak. Panel ve fuarın aynı zamanda olması büyük faydalar getiriyor her iki taraf için de. Hem tanışmak hem de işbirliği kurmak için çok önemli bir ortam oluşuyor. Eğitimcinin ve sanayicinin rotayı aynı tarafa çevirmesi ancak bu gibi buluşmalar sayesinde olacaktır. Sanayici piyasanın ihtiyaçları çerçevesinde çalışırken, hocaların da bu ihtiyacı karşılamak için teorik temelleri atıp çalışma yapması ve bunları sanayiciyle paylaşması lazım. Nihai olan topluma hizmet hedefini gerçekleştirmek. Yapılan araştırmaların bir dosya halinde kıyıda köşede kalması, hayata geçirilmemesi, sanayiyle buluşmaması çok vahim. Bu noktada doğru konularda araştırma ve çalışma yapmak, arz ile talebi buluşturmak gerek. Bunların doğru yapılabilmesi için bu irtibatın iletişimin sağlanması ve bunun istikrarlı şekilde sürdürülmesi lazım.

Sektör temsilcileri ile üniversite ayağının bir araya geldiği bu paneli desteklemek için başka çalışmalar da yapmayı düşünüyor musunuz?

Tamamen bu konuya odaklı bir portal üzerinde çalışıyoruz. Şimdiye kadar sektörde böyle bir platform ve havuz yoktu. Bu yıl bu panelde yeni bir proje olarak sunacağız. Bu portalda eğitimciler, sanayiciler ve öğrenciler olacak. Bilgi paylaşımının sağlandığı, akademisyenlerin yaptığı çalışmayı, sanayicinin ise ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını yükleyeceği bir portal kuruyoruz. Yani kısaca sanayici ile eğitimci ve eğitilenin buluşacağı sanal bir platform oluşturuyoruz. Akademisyenler master ve doktora öğrencilerine proje yaptırırken portala girecek ve sanayicinin ihtiyaçlarına bakarak bunu belirleyecek. Sanayicinin talebi doğrultusunda öğrencilere proje hazırlatılacak ve sonucunu sanayiciyle paylaşacak. Belki bu ihtiyaç, bu portal sayesinde ürüne dönüşüp hayata geçecek. Öğrenciler de bu portalı takip ederek, kendi düşüncelerini burada paylaşacaklar. Fikirlerin paylaşıldığı bir de forum kısmı olacak. Daha ileriki dönemde bunları videolarla desteklemeyi de düşünüyoruz. Amacımız bir bilgi havuzu oluşturmak ve onu konunun tarafları ile paylaşmak. Sektör profesyonelleri bu portaldaki bazı unsurları belki bedeli karşılığı kullanacak. Bu bedel kullanılan unsurun değeriyle orantılı olacak. Alınan bedel ise hak sahibine aktarılacak. Böylece portala katkı sağlamak teşvik edilmiş olacak. Bu ayrıntıları biraz da zaman gösterecek elbette. Akademisyen ve öğrenci tamamen ücretsiz erişecek. Bu konuyla ilgili kafamızdaki konsepti ikinci panelde hocalarımıza aktarıp onların da fikirlerini almak istiyoruz. Sistem, onlardan gelecek geri dönüşlere göre de şekillenecek. Onların katkıları bizim için çok önemli.

Sektörün yaşadığı sorunlardan birini de satış sonrası hizmetler oluşturuyor. Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi olarak bu sorunun çözümü noktasında bir çalışmanız var mı?

Bu konuyla ilgili de sektörde bir akreditasyon sistemi geliştirelim istiyoruz. Sektördeki en büyük tedirginlik, satın alınan ürünün sağlıklı çalışıp çalışmaması konusunda yaşanıyor. Tüketici üzerinde ‘üründe bir sıkıntı olduğunda destek alabilir miyim?’ noktasında endişe var. Bu endişeyi azaltmak adına AİMSAD olarak bir sistem geliştirme amacındayız. Ürünün sorumlusu kurumlar kim ise onları inceleyeceğiz. Aradığımız bazı nitelikler var, o firmalar bu niteliklere sahip mi değil mi bakacağız. Eğer firma bizim niteliklerimize uygun ürün ve hizmet sunuyorsa, bu firmalara bir etiket vereceğiz. Böylece bu etikete sahip olan ürünü satın alan tüketici rahat olsun, AİMSAD tarafından satış sonrası hizmet konusunda tescillenmiş olduğunu bilsin ve ürüne güvensin. AİMSAD bu noktada bir çeşit arabulucu vazifesi de üstleniyor.

Etiket verilen üründe sorun çıkarsa ne olacak?

Eğer tüketici bizim etiket verdiğimiz üründe veya sorumlusu firmanın hizmetinde  bir sorun yaşarsa, AİMSAD devreye girerek ürünün tedariğini yapan firmayı araştıracak, neden bu konuda sorun yaşanıyor diye inceleyecek, gerekirse firmaya ihtar çekecek. Firmanın bu sorunu uygun şekilde çözmesini ve iyileştirme yapılmasını talep edecek. Firma eğer bunu yapmaktan da imtina ediyorsa AİMSAD verdiği etiketi geri alacak. Diğer tarafta kullanıcı yanlış argümanlarla ürüne veya firmaya ithamda bulunuyorsa, o zaman da AİMSAD o tarafı inceleyecek, ona gerekli tavsiyelerde bulunacak.

Peki son olarak sektöre ara eleman ya da mühendis yetiştiren eğitim birimlerinden daha nitelikli mezunlar çıkması için neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerinizi aktarmanızı isteyeceğim…

Aslında tam bu konuyla ilgili bir projemiz daha var. Erasmus projesi, AİMSAD’ın bu konuya özel temas etmek için yaptığı bir proje olacak. Bu projede de ortak iletişim havuzu oluşturacağız. Burada amaç sektördeki çalışanlara, öğrenciye, eğitimciye bu işi, sektörü daha çekici kılmak… Üniversitelerde meslek liselerinde ağaç işleriyle ilgilenen gençlerin başarı seviyesinin düşük olması, en büyük sorunlarımızdan birini oluşturuyor. Bu bölümler maalesef başarı oranı daha düşük hatta bazen en düşük öğrencilerle doluyor  Bu bölümü daha çekici hale getirip yetenekli ve başarılı öğrencilerin bu bölüme talip olmasını istiyoruz. Bizim sektörle ilgili eğitim ve çalışma ortamını cazip kılmak gerekiyor. Sektörü ilginç ve çekici kılmak, böylece bizim sektörle ilgili bölümlere daha nitelikli gençlerin talep etmesini sağlamak amacındayız. Erasmus projesi bununla ilgili işte. Sistemin ayaklarını; AB, AİMSAD ile teknik ve mesleki eğitim liseler oluşturacak. Bir pilot çalışma ile proje başlayacak. Sistemin çalıştığını gösterdikten sonra devletin gerekli kurumlarının da projeye dahil olmasını sağlayabiliriz. İşte o zaman projenin etkinliği ve çapı büyüyecektir.

Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli’ni her yıl yapmayı planlıyor musunuz?

Bu aslında gelen talebe bağlı. Bizim isteğimiz, amacımız, paneli gelenekselleştirme yönünde. Katılım, talep, gayret, destek ne kadar çok olursa bu daha mümkün hale gelebilir. Hocalardan bildiri gelmezse bunu nasıl sürdürebiliriz ki? Taraftarsız maç oynamak keyifli değildir. Maçı izleyen, takip eden, destek veren olduğu sürece maçı oynayan da keyif alır. Panel İZWOOD ve benzeri etkinliklerle birlikte pek çok yerde yapılabilir. Önemli olan bu buluşmayı yılda en az 1 kez hayata geçirmek.