aimsad komite


AİMSAD Komiteleri, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor

AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkinliğini ve çeşitliliğini arttırmak; AİMSAD Tüzüğü çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda üye firma görüşlerini de alarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak hedefiyle oluşturduğu komiteler, 2016 yılı çalışmalarını tamamladı. Komiteler, 2017 yılı faaliyetlerini ise başarıyla sürdürüyor.