avrupa birliği


AB Programlarına Katılım Güçlendirilecek

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecindeki programların etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi uygulanıyor. Türkiye bu çerçevede, 2020’ye kadar 8 programa katılacak.


Türkiye’ye Yatırım Faslı Açılıyor

Türkiye ile Avrupa arasında ekonomik ve parasal başlıkla açılan 17. fasıl, ekonomiye olumlu katkı yapacak. İş dünyası, Avrupa ile ticaretin artacağını ve yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye daha fazla yatırım yapacağını söyledi.


AB’den girişimciye yepyeni ufuk

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin de paydaşı olduğu dünyanın en büyük Ar-Ge fonu olan Ufuk 2020 programı ve yine AB destekli 40 ülkeli EUREKA ağı, Türk KOBİ’lerine büyük girişim fırsatları sunuyor.