Avrupa’ya Açılan Kapı Trakya’da Horizon 2020

Ar-Ge ve inovasyonda umut vadeden gelişme…

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Karataş, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının, gayrisafi milli hasıla içerisinde dünyada Çin’den sonra en hızlı artıran ülke olduğunu söyledi.