banka ve sigorta muameleleri vergisi

Makine Kredilerinde Sanayiciye Vergi İstisnası

İmalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için işletmeler tarafından kullanılan krediler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.