borç yapılandırma


Vergi cezası olan esnafa kolaylık geliyor

Vergi cezası olan mükelleflere büyük kolaylık geliyor. Mükellef dava açmaz ya da açtığı davadan vazgeçerse, cezaların tamamı ile vergi aslının yüzde 50’si silinecek.