ihracat stratejisi

İhracat stratejimiz katma değerli üretim

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “Üretim yapımızı değiştirerek, inovasyon, tasarım ve markalaşma ile daha fazla katma değer sağlayarak milli gelirimizi artırmalıyız. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi işte bu hedeflerin merkezinde yer alıyor” dedi