KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması

KOBİVER Projesi için Ankara’da imzalar atıldı

Protokol imza töreni 9 Kasım 2015’te Ankara’da yapılan KOBİVER ile KOBİ’lerde verimlilik algısı ve verimliliği artırmaya yönelik uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumsallaşmanın arttırılması, üretim ve yönetim süreçlerinin gelişimi hedefleniyor.