Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki