kurumlar vergisi


Vergi Borcu olan esnaf cezadan kurtuluyor

Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirlerini af kapsamında Maliye’ye bildiren ceza ve faiz ödemeyecek. Ayrıca vergi incelemesinden doğacak para cezasından da kurtulacak.Nakit Ödenen Sermaye Kurumlar Vergisi’nden İndirilecek

Sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2015’ten itibaren nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanacak tutar, kurum kazancından indirim konusu yapılabilecek.