Lazaro

Marangoz atölyesinde çıraklıktan marka sahipliğine…

Mobilyacılık sektörüne çıraklıktan başlayan işadamı Eşref Çakır, cesaret ve üretkenliğiyle sektörde iki önemli marka yarattı. Çakır bunun yanı sıra el sanatları kursları açarak, futbol şube başkanlığı yaparak sosyal sorumluluk alanında da önemli roller üstlendi.