makfed


MAKFED MEYEM, MYK Yetkilendirilmesi tamamlandı

‘Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ kurulmasına yönelik 1 yıldır yürütülen projenin tamamlanmasıyla birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik olarak bireylerin belgelendirilmesi alanında faaliyet gösterilecek.





MAKFED MEYEM Projesi’nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi

AİMSAD’ın gözlemci üye statüsüyle üye olduğu MAKFED’in, Ankara’da düzenlediği ‘Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması’ Projesi kapanış toplantısına, AİMSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol ile Genel Sekreter Arif Onur Kaçak katıldı.



MAKFED Genel Sekreterliğine Zühtü Bakır getirildi

Makine sanayisi ile ilgili politika ve uygulamaların oluşmasında ve sektörün -yan sanayi ile birlikte- gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamayı amaçlayan Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreterliğine Zühtü Bakır getirildi.



TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi ikinci toplantısı yapıldı

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin Başkanı Kutlu Karavelioğlu yaptığı açılış konuşmasının ardından gündem harici olarak TOBB Yazılım Meclis Başkanı Melek Bar Elmas tarafından “Ortak Ses Ver” isimli proje ve makine sektörüne yönelik yazılım sektörünün çalışmaları hakkında bilgi verildi.