Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

AİMSAD, Makina Teknik Komitesi asil üyesi oldu

“Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ” çerçevesinde görev yapmakta olan Makina Teknik Komitesi’nin (MAKTEK) 27. Toplantısı, 5 Aralık 2016’da Ankara’da gerçekleştirildi.