makine ve teçhizat kredisi

Makine Kredilerinde Sanayiciye Vergi İstisnası

İmalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için işletmeler tarafından kullanılan krediler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.