noterlik işlemleri

Noterlik işlemleri elektronik ortama da taşınıyor

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, saklanması ve paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre güvenli elektronik imza ile…