Şirketler

Eğitim alan şirketler, kara geçiyor

Birçok sektörde yalın üretim ve yalın yönetim metotları büyük önem taşıyor. Bu metotlar sayesinde firmalara ciddi maliyet avantajı sağlanıyor.