Torba Yasa

Makine ve teçhizat yatırımına KDV muafiyeti geliyor

Türkiye’nin 2018’e iyi başladığına ve ekonominin güçlü bir momentum yakaladığına dikkati çeken Maliye Bakanı Naci Ağbal, üretici ve sanayicilere;  “2018’de ve 2019’da makine ve teçhizat alırsanız KDV almayacağız” açıklamasında bulundu.


Gizli e-ticaret yapana 20 bin lira ceza geliyor

Torba Yasa’yla gelen düzenlemeye göre, ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ hayata geçecek. Bu sistemde ticaret yapanlara ilişkin bilgiler yer alacak. Bilgi vermeyenlere 5 binden 20 bin liraya kadar para cezası verilecek.
Torba Yasa ile projeler yeni teşviklerle desteklenecek

TBMM’ye sunulan torba yasa ile teşvik sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından teşvik edilmesine karar verilen bir yatırım, özel koşullarda, yer ve sektör kısıtlaması olmaksızın normal teşvik sistemi dışında teşvik unsurlarıyla desteklenebilecek. Teşvikleri verme yetkisi Bakanlar Kurulu’nun olacak. Bu kapsama girebilecek teşvikler için genel ifadelerle bir tanım yapıldı. Maddede bu tanım, “kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığı azaltma, teknoloji dönüşüm sağlama, yenilikçi, AR- GE yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olabilecek” şeklinde düzenlendi.