Türkiye İstatistik Kurumu

İş gücüne katılım artıyor

Türkiye’de 2007-2016 dönemini kapsayan son 10 yılda iş gücüne katılım oranı 5,8 puanlık artışla, yüzde 52’ye yükseldi.