vergi borcu yapılandırma
Vergi Borcu olan esnaf cezadan kurtuluyor

Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirlerini af kapsamında Maliye’ye bildiren ceza ve faiz ödemeyecek. Ayrıca vergi incelemesinden doğacak para cezasından da kurtulacak.