Finansal kesim dışı firmaların döviz pozisyon açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların Haziran döneminde net döviz açığı 5 milyar 61 milyon dolar artarak 205 milyar 488 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Haziran 2017 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2017 değerlerine göre varlıklar 437 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 4 milyar 624 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı ise 205 milyar 488 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mayıs 2017 dönemine göre 5 milyar 61 milyon dolar arttı.

Haziran 2017 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat 952 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 225 milyon dolar ve 290 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 437 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 3 milyar 695 milyon dolar, 588 milyon dolar ve 341 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 624 milyon dolar arttı.

Haziran 2017 döneminde kısa vadeli varlıklar 89 milyar 762 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 846 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon fazlası ise 6 milyar 916 milyon dolar gerçekleşerek, Mayıs 2017 dönemine göre 1 milyar 352 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde oldu.