İhracatçı birliklerinde 3’üncü kez başkanlığa vize yok

Anayasa Mahkemesi (AYM) 8’e karşı 9 oyla, ihracatçı birlikleri başkanlarının 2 dönemden daha fazla görev yapmalarına vize vermedi.

Türkiye çapında 60 ihracatçı birliği ve binlerce ihracatçıyı yakından ilgilendiren başkanların görev süresi ile alakalı karar Anayasa Mahkemesi’nden çıktı. Anayasa Mahkemesi 8’e karşı 9 oyla, ihracatçı birlikleri başkanlarının 2 dönemden daha fazla görev yapmalarına izin vermedi. Anayasa Mahkemesi bu kararı ile birlikte görev süreleri 2018’de sona erecek 40 ihracatçı birliği başkanının yeniden aday ve başkan olmasının önü tamamen kapandı.

Halen yürürlükte olan 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerini Kuruluş ve Görevleri Kanunu’nun 6’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasında, “Bir kişi, aynı birlikte, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla iki dönem başkanlık yapabilir ve bir daha aynı göreve seçilemez” ibaresi yer alıyordu. 2018 yılı Mart ayında 2 dönem görev süresi dolacak olan bazı birlik başkanları kanunun bu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. AYM’nin kararında, özellikle gelişmiş ülkeler de bile bu tip sınırlamaların yapılabildiğine işaret ederek, uzun süre görevde kalmanın getireceği sakıncaların önlenmesi ve yönetimde dinamizm ilkesine vurgu yapıldı.

Kararı olumlu bulduklarını belirten Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu yaptığı değerlendirmede, “Şimdi sektör sayısının 26’dan 42’ye çıkarılması ve yeni birlikler açılarak bir daha seçilme şansı kalmayan başkanlara yeni makamlar oluşturulmak isteniyor, bu yanlıştan da bir an önce dönülmeli” dedi.

Türkiye olarak zor bir dönemden de geçildiğini ifade eden Eroğlu, “Bölünme değil birleşmeye ihtiyacımız var. İhracatçı Birliklerinin geliri ihracatçılardan, yapılan her ihracat başına yaptıkları zorunlu kesintilerdir. Bu kesintilerle şu an bile bütçelerinin yetmediğini gündeme getiren ihracatçı birlikleri, daha parçalanıp bölündükçe güçsüzleşip, işlevsizleşecektir. İşin kötüsü bütçe yetmeyince bu sefer ihracatçıdan yaptıkları kesinti oranını arttırma yoluna gidecekleri açıktır. Yani şahsi koltuk kaygısıyla sektör sayısını artırıp daha da küçük yapılar oluşturmak, birlikleri içi boş yapılara dönüştürecek ve kaynak yetmediği için ihracatçıdan yapılan kesintilerin artmasına sebebiyet verecektir” açıklamasında bulundu.