İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ekim’de arttı

2017 yılı Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), açıklamasına göre, 2017 yılı Ekim ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 79,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranı

2017 yılı Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve ara mallarında artış görülürken, dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Veride 2017 yılı Ekim ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 627 işyerine ‘İktisadi Yönelim Anketi’ formu gönderilerek, 2 bin 119 katılımcıdan yanıt alındığı ve tüm katılımcıların yanıtlarının ağırlıklı olarak toplulaştırıldığı belirtildi.