Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos’ta arttı

aimsaddergisi-reklamalani

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Temmuz sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 108,9 milyar dolar olarak gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2017 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 108,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında artarak 59,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 20,8 oranında artarak 49 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2 oranında azalarak 14,4 milyar dolar seviyesinde gercekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 10,4 oranında artarak 14,6 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,6 oranında artarak 17,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 6,1 oranında artarak 12,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 18,6 oranında artışla 38,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artarak 16,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 12,5 oranında artarak 91,8 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 50,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 15,3 oranında artarak 58 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 7,6 oranında azalışla 2017 Temmuz sonu itibarıyla 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 621 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,2’si dolar, yüzde 29,5’i euro, yüzde 15,4’ü TL ve yüzde 2,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

2017 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 14,7, Merkez Bankası’nın 0,5, özel sektörün ise yüzde 84,8 oranında paya sahip olduğu gözlendi.