Kısa vadeli dış borç stoku Haziran’da yüzde 11 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yılı Haziran ayında 2016 yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artışla 108 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı ‘Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artışla 108 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,4 oranında artarak 62 milyar 200 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 14,6 oranında artarak 46 milyar 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında artarak 15 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,8 oranında artarak 14 milyar 300 milyon dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,3 oranında artarak 18 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artarak 13 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 13,9 oranında artışla 37 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artarak 17 milyar 300 milyon dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 12 oranında artarak 91 milyar 400 milyon dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,7 oranında artarak 52 milyar 400 milyon dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,2 oranında artarak 55 milyar 900 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 9,4 oranında azalışla 2017 Haziran sonu itibarıyla 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4’ü dolar, yüzde 30,2’si euro, yüzde 15,6’sı TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2017 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171 milyar 600 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21 milyar 600 milyon dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,3, Merkez Bankası’nın yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 83,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.