KOSGEB’ten dev destekli iki yeni program

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB’in başlattığı KOBİGEL programı ve Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın detaylarını açıkladı. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında toplam 1 milyon lira destek verileceğini belirten Özlü, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında ise verilecek üst limitin 5 milyon lira olduğunu ifade etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlıkta düzenlenen toplantıyla KOSGEB tarafından verilecek iki yeni destek programının tanıtımını yaptı. Destek verilecek programlara değinen Özlü, “KOSGEB’in başlattığı KOBİ Gelişim Destek Programı, kısa adıyla KOBİGEL’dir. KOBİGEL Programı kapsamında üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması konulu proje teklif çağrısında bulunuyoruz. İkincisi ise Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’dır. KOBİ’lerimizi, yeni sanayi anlayışının gerektirdiği şekilde donatmamız gerekiyor. Her zaman söylüyoruz, KOBİ’ler Türk ekonomisinin lokomotif unsurlarıdır. KOBİ tanımına baktığımızda Türk ekonomisinin bir KOBİ ekonomisi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ’lerdir. Toplam istihdamın yüzde 76’sı, katma değerin yüzde 54’ü, ihracatımızın yüzde 60’ı KOBİ kaynaklıdır. Tüm bu rakamlar, bize KOBİ’lerin ihmal edilmeyecek kadar önemli olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Hiçbir koşulda Türkiye’nin en dinamik ekonomi aktörleri olan KOBİ’leri ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini anlatan Özlü, “Bakınız, KOSGEB’in başlattığı ’sıfır faizli işletme kredisi’ kapsamında 10 Şubat ve 11 Temmuz 2017 tarihleri arasında 247 bin 279 işletmemize 6.7 milyar TL destek verdik. 20 bin lira ile 50 bin lira arasındaki bu kredileri özellikle ihtiyaç sahibi mikro işletmelere sağladık. Kullanılan kredilerin 1,5 milyar liralık faiz gideri, KOSGEB tarafından bütçe içinden karşılandı. Bu destek ve krediler hafife alınacak türden destekler değildir. Aksine son derece ciddi, ayağı yere basan, KOBİ’lerimizi rahatlatan, onların elini güçlendiren, piyasayı hareketlendiren desteklerdir” dedi.

Şimdi de yine KOSGEB aracılığıyla çok önemli bir destek ve kredi paketinin müjdesini vermek istediğini belirten Bakan Özlü, “KOBİ Gelişim Destek Programı’nı, kısa adıyla KOBİGEL’i başlatmış bulunuyoruz. Bu destek programındaki temel amacımız; sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez unsurlarından biri olan imalat sanayini güçlendirmektir. Elbette bir diğer amacımız, Sanayi 4.0’ın gerektirdiği şekilde KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin payını azami ölçüde artırmayı hedefliyoruz. KOBİ’lerimiz, üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının artırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin artırılması, yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yeşil üretime geçiş başlıkları altındaki sundukları projeleri kabul edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Özlü, KOBİ gelişim Destek Program çağrısına proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmalarının gerektiğine dikkati çekerek, “Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta ve yüksek teknolojili imalat sektöründeki KOBİ’lerimizin tümü, 11 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerimizde ise 2016 yılı net satış hasılatının 300 bin lira, yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartını arayacağız. Ayrıca işletmelerin proje bütçe tekliflerinin 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekiyor. KOBİ’lerin destekten azami ölçüde faydalanmaları için çağrı kapsamına uygun, somut ve ulaşılabilir hedefler tanımlamalarını istiyoruz. Diğer yandan proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek personel, makine ve teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurtdışı seyahat, fuar, stand, nakliye ve fuar kataloğu giderlerini de destekleyeceğiz. Başvuruları kurullarımız detaylı bir biçimde inceleyecekler. 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, eşik puan değerini geçenleri ikinci değerlendirme safhasına alacağız. Nihai puanlama sonucunda uygun bulunan projeler sıralamaya tabi tutulacak, bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan başlayarak desteklenecektir” ifadelerini kullandı.

Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşletme sahibinin veya yüzde 50’den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ’lerin projelerine, toplamda yüzde 10’a kadar ilave puan vereceğiz. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında işletmelere verilecek destek tutarına da değinmek istiyorum. Verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liradır. KOBİ’lere proje bütçesinin yüzde 30’una kadar erken ödeme yapacağız. Üst limitler aşılmamak kaydıyla uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek vereceğiz. KOBİ Gelişim Destek Programı proje çağrımızın toplam bütçesi 500 milyon lira olarak belirlenmiştir. İşletmelerimiz, proje başvuru kılavuzuna ve proje formatına KOSGEB web sitesinden ulaşabilirler. Başvurular, Aralık ayı sonunda sonuçlandırılacak ve ilan edilecektir.”

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bir diğer destek programının KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı olduğunu kaydeden Özlü, “Bu programda temel olarak teknolojiye yüzde 100 destek olmayı hedefliyoruz. Program, Bakanlığımıza bağlı KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik bir programdır. Ayrıca yine Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğümüz, bu kapsamdaki büyük işletmelere destek vermeyi sürdürecektir. Bu programda öncelikli olarak teknoloji alanlarında yer alan AR-GE ve inovasyon alanlarındaki faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, teknolojik ürün ihracatını artırmak, işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Yatırım projesi süresince makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği, personel gideri desteği, eğitim ve danışmanlık desteği, kira desteği vereceğiz. Yatırım sonrası üretime başlanması itibariyle ise personel giderleri, enerji giderleri, bakım-onarım giderleri gibi destekler sağlayacağız” diye konuştu.

“Mikro işletmeler için yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli, küçük orta ölçekli işletmeler için yüzde 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli oranı uygulanarak destek vereceğiz” diyen Özlü, “Üretime konu ürün yüksek makine teçhizatın yerli üretim olması önemli olup, yatırımın gerçekleşmesi için alınacak makine-teçhizat ve yazılım giderleri yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecektir. İşletmeler desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25’i kadar erken ödeme alabileceklerdir. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderleri de yüzde 100 oranında desteklenmektedir. Program çağrı esaslı olmayıp, yıl içerisinde sürekli olacaktır. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 milyon liradır” şeklinde konuştu.

Bakan Özlü tarafından ’Kimetsan Kimya, Nana Biyomed, Netmak, Bama Teknoloji ve Gökser Makina’ya 300 bin lira ön ödemeli sembolik avans verildi.