MAKFED Genel Sekreterler toplantısı Ankara’da yapıldı

MAKFED Genel Sekreterler toplantısı, 27 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. MAKFED yeni Genel Sekreteri Zühtü Bakır başkanlığında yapılan toplantıya, AİMSAD’ı  temsilen Genel Sekreter Arif Onur Kaçak katıldı.

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun’ ele alındığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan malzeme ile makinelere ve ekipmanlara ilişkin listelere yönelik üye kuruluşların görüşleri alınarak MAKFED görüşü oluşturulmasına ve sürecin yakından takibine karar verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında da görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bu yönde üye kuruluşların görüşleri çerçevesinde MAKFED tarafından görüş verilmesi kararı alındı. TSE-MAKFED Genel Sekreterler Toplantısı hazırlığının da gündem maddeleri arasında yer aldığı toplantıda, hazırlık için üye kuruluşların TSE ile ilgili konularının 30 Ağustos 2017 tarihine kadar MAKFED’e e-posta ile bildirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantının bir diğer gündem maddesini, MAKFED kapsamında devam eden projeler ve üye kuruluşlar ile işbirliği oluşturdu. Bu madde konusuna ilişkin MAKFED MEYEM Projesi, MAKFED Komiteleri Teşkili, MAKFED Akademi Projesi, Makine Sektör Buluşması 2017 ve MAKFED 2017 Kataloğu hakkında çalışma yapıldı. MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, MAKFED MEYEM, MAKFED Akademi, Makine Sektör Buluşması, Sektör Raporu ve yürütülmekte olan diğer projeler ile MAKFED hedefleri hakkında kapsamlı bir rapor sundu. BSTB’na başvurusu yapılan “Sektörel Verimlilik Merkezi” AB Projesi hakkında üyeleri bilgilendirdi. Üye kuruluşların bunlar üzerine değerlendirmeleri alındı.

Ayrıca toplantıda, MAKFED Genel Sekreterler Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Taslağı’nın MAKFED tarafından hazırlanarak değerlendirilmek üzere üye kuruluşların görüşüne açılmasına, Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Fuar Destekleri güncel mevzuatı hakkında MİB Genel Sekreteri Nail Türker tarafından bir rapor hazırlanarak üye kuruluşlara iletilmesine ve Ekonomi Bakanlığı Yurtiçi Fuar Destekleri güncel mevzuatı hakkında AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak tarafından bir rapor hazırlanarak üye kuruluşlara iletilmesine karar verildi.

Bir sonraki MAKFED Genel Sekreterler toplantısı Eylül ayında İMDER ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.