MAKFED MEYEM, MYK Yetkilendirilmesi tamamlandı

aimsaddergisi-reklamalani

‘Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ kurulmasına yönelik 1 yıldır yürütülen projenin tamamlanmasıyla birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik olarak bireylerin belgelendirilmesi alanında faaliyet gösterilecek.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED), makine imalat sektörünün kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama vizyonu çerçevesinde 1 yıldır yürüttüğü MYK Yetkilendirilmesinin sağlanması projesinde başarıyla sona gelindi.

MAKFED’in Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulmasına yönelik 1 yıldır yürüttüğü proje sonunda MYK Yetkilendirilmesi 31 Ocak 2018 itibarıyla sağlandı. Buna göre MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi; 10UY0002-4/02 Makine Bakımcı (Seviye 4), 12UY0105-3/00 Makine Montajcısı (Seviye 3), 12UY0105-4/00 Makine Montajcısı (Seviye 4) yetki alanı dahilinde, MYK tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde MAKFED ile MYK arasında 04.04.2017 tarihinde yetkilendirme ön sözleşmesi, 31.01.2018 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalandı. Böylece MAKFED toplam 3 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş oldu.

MAKFED MEYEM projesi, makine sektörü için işsizlerin ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilebilirlikleri ve gelir düzeylerinin artırılması, bu kişilerin hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, belgeli işgücü anlayışının geliştirilmesi bakımından önem taşıyor. Projeyle birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesine yönelik olarak bireylerin belgelendirilmesi alanında faaliyet gösterilecek.

İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünün  yetiştirilmesi hedefleniyor

Mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme ortamlarında kazanılan tüm yeterlilik esaslarını tanımlayan, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve Türkiye’nin ulusal yeterlilik çerçevesi kapsamında oluşturulan Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemiyle, eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmak amaçlanıyor.

Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin hedeflendiği bu sistem sayesinde, iş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıtılacak. Yine eğitim dünyası da amaçlarından birisi olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem ile etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sistemin önem taşıyan diğer bir yönünü, hayat boyu öğrenme anlayışının kabul edilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireylerin sahip oldukları bu becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde hayata geçirilecek.