MAKTEK 28. Toplantısı yapıldı

aimsaddergisi-reklamalani

Makina Teknik Komitesi’nin (MAKTEK) 28. Toplantısı,  27 Şubat 2018’de Ankara’da gerçekleştirildi. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda, ağaç işleme ve yan sanayi sektörünü  AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak temsil etti.

2006/42/AT sayılı Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen toplantıda alt çalışma gruplarının çalışmaları, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi (2017-2020), yatırım teşvik mevzuatları görüşüldü.  Ayrıca KOSGEB destekleri, Endüstri 4.0 konusunda yapılmakta olan çalışmaları, makine sektörüne yönelik olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri gibi konuların da  ele alındığıMAKTEK’in 28. Toplantısı; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM) uhdesinde gerçekleştirildi.