Oduna dayalı orman ürünlerinin satışından alınan pay sıfırlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) odun hammaddesi temin ederek oduna dayalı orman ürünü satışı yapan sanayici ve diğer alıcılar üzerinde yük olan “Ağaçlandırma ve Orman Köylülerini Kalkındırma Fon” payları sıfırlandı. Bu değişiklik ile yerli ürünler ile ithal ürünler arasında yaşanan haksız rekabet ortadan kalkmış oldu.

30164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/10648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesi ile “31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunun 30 ve 34’üncü maddelerine göre yapılan oduna dayalı orman ürünü satışlarında satış bedeli üzerinden alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve mülga Orman Köylerini Kalkındırma Fonu payları ayrı ayrı sıfır olarak uygulanır” hükmü getirildi. Böylece çeşitliliğine göre oduna dayalı orman ürünü satışlarından alınan yüzde 1 ila 3 oranındaki fon bedelleri kaldırılmış oldu.

Alınan fon bedelleri ithalatı artırıyordu

Oduna dayalı orman ürünü satışlarından alınan “Ağaçlandırma ve Orman Köylülerini Kalkındırma Fon” payları Orman Genel Müdürlüğünden odun hammaddesi alan sanayici ve diğer alıcılar üzerinde ilave bir yük getirerek hammadde maliyetlerini artırıyordu. İthal edilen oduna dayalı orman ürünlerinden böyle bir fonun alınmaması haksız rekabet oluşturup ithalatı artırmaktaydı.

Haksız rekabet ortadan kalktı

Ormancılık, sanayi sektöründen ve TOBB İhracatçı Birliklerinden gelen yoğun talepler üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gayretleriyle bu husustaki problem Bakanlar Kurulu’nun imzasıyla ortadan kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararla yerli ürün kullanan ile ithal ürün kullananlar arasındaki haksız rekabet ortadan kaldırıldı ve yurt dışı piyasalarla rekabet edebilme gücü artırıldı.