Reel kesim güven endeksi Temmuz’da azaldı

aimsaddergisi-reklamalani

Reel kesim güven endeksi, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Temmuz ayı iktisadi yönelim anketi reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. 2017 yılı Temmuz ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2017 yılı Temmuz ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 137 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 107,7 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde,üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak,bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine döndüğü görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 60,3’ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,2’si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti, onu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak,bir önceki dönem de artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Avrupa Birliği içindeki ve Avrupa Birliği dışındaki yurtdışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise,bir önceki dönemde değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelerin bu dönemde azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13,9’a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3’e daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,8’e yükseldi.