Toplam kredi stoku 2 trilyon TL’yi geçti

aimsaddergisi-reklamalani

Nakit kredilerin toplamı 2017 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artarak 2 trilyon 32 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit kredilerin toplamı 2017 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artarak 2 trilyon 32 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 seviyesinde artış gerçekleşti. Nakit kredi toplamının 1 trilyon 934 milyar TL’lik bölümü bankalara, 43 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 29 milyar TL’si finansman şirketlerine ve 26 milyar TL’si faktoring şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Haziran itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 70 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 3,4’den yüzde 3,3 seviyesine düştü. 2017 yılı Haziran döneminde tasfiye olunacak alacaklar oranı finansman şirketlerinde yüzde 3, bankalarda yüzde 3,3, faktoring şirketlerinde yüzde 5,4 ve finansal kiralama şirketlerinde yüzde 5,6 şeklinde gerçekleşti.

Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1.5 trilyon TL oldu

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı 2017 Haziran dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 artarak 1 trilyon 543 milyar TL oldu. İmalat sanayi yüzde 25,4 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 18,8) ve inşaat sektörü (yüzde 12,0) takip etti. 2017 yılı Haziran dönemi itibari ile tasfiye olunacak alacaklar oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,6 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Tasfiye olunacak alacaklar tutarının 2017 Haziran döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 44,5 ile taşımacılık, depolama,haberleşme sektörü oldu.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Haziran dönemi itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında artarak 489 milyar TL oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19,4 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,6’sını konut kredileri, yüzde 17,3’ünü kredi kartları, yüzde 6,3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 37,8’ini ihtiyaç ve diğer krediler oluşturmuştur. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 1,3 artarak 21 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,6’dan yüzde 4,1 seviyesine geriledi.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 29 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,6 milyon artarak 29 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,9 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam içindeki payı yüzde 24.1 oldu

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Haziran dönemi itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak yüzde 24,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2017 Haziran dönemi itibari ile İstanbul’da 169 milyar TL, Ankara’da 48 milyar TL ve İzmir’de 32 milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunmaktadır. Hakkari, yüzde 40,4 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu.