Türkiye’nin yurtdışı varlıkları Haziran’da arttı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2017 Haziran sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında artışla 223,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 13,1 oranında artışla 647,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2017 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında artışla 223,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 13,1 oranında artışla 647,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda -357,3 milyar dolar iken 2017 Haziran sonunda -424,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 108,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,7 oranında artışla 72,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8 oranında artışla 32,3 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 22,8 oranında artışla 167,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 20,5 oranında artarak 172,3 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 38,3 oranında artışla 49,1 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18,5 oranında artışla 31,7 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 12,5 artışla 43,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 307,8 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 33,1 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 11,8 oranında artarak 13,6 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında artışla 87,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,6 oranında artışla 104,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.