Yabancı kontrollü girişim istatistikleri açıklandı

aimsaddergisi-reklamalani

Yabancı kontrol oranı 2015 yılında yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; üretim değerine göre; 2015 yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin tamsayım kapsamındaki girişimlerde yabancı kontrol oranı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Yabancı kontrol oranı 2014 yılında yüzde 13,8 iken, 2015 yılında yüzde 14,1’e yükseldi. Bu oran 2012, 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 13,6, yüzde 13,4’tü.

Almanya menşeli girişimler 2015 yılı toplam üretiminin yüzde 2,4’ünü kontrol etti. Tamsayım kapsamındaki girişimlerde 2015 yılında gerçekleştirilen toplam üretimin yüzde 2,4’ü Almanya’nın, yüzde 1,7’si A.B.D.’nin ve yüzde 1,6’sı Fransa’nın kontrolündeydi.

İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek yabancı kontrol oranı yüzde 84,7 ile ’Tütün ürünleri imalatı’ sektörüne aitti. İkinci sırada yüzde 44,8 ile ’Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatı’, üçüncü sırada yüzde 39,5 ile ’Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı’ sektörü yer aldı.

İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretim, orta-yüksek teknolojiye sahip alt sektörlerde yoğunlaştı. İmalat sanayinde, girişimlerin faaliyet gösterdikleri grupların teknoloji düzeylerine göre bakıldığında, yabancı kontrollü üretimin orta-yüksek teknolojili grupta yoğunlaştığı (yüzde 54,7) görüldü. Yüksek teknolojili grup yüzde 4,5, orta-düşük teknolojili grup yüzde 17,5, düşük teknolojili grup yüzde 23,4 paya sahipti.